Schack i skolan

Vill ni starta schackverksamhet i skolan? I så fall finns det hjälp att få från Sveriges Schackförbund (SSF). Genom skolklubbsprojektet erbjuder SSF utbildning i schackinstruktion för skolans pedagoger och ni får allt material som behövs för att börja spela och träna schack. Allt detta är gratis när skolan bildar en skolschackklubb!


tisdag 12 juli 2016

Schack i skolan bra för matematikkunskaper enligt dansk forskningsstudie

En forskningsstudie genomförd i danska Aarhus har tittat på vad som händer om man byter ut en av fyra mattelektioner i veckan mot en schacklektion.

 Före och efter försöksperioden mättes kunskaperna i geometri, mönsterigenkänning, talbehandling och grundläggande problemlösning. Resultatet visar att ”schackeleverna” förbättrade sig mer i matematik än kontrollgruppen. Skillnaden var signifikant och motsvarade så mycket som 1/3 skolårs extra matematikundervisning i tredje klass.

Att schack stärker matematikämnet framkom också vid en liknande svensk studie som genomfördes i Örsundsbro av Uppsala Universitet för några år sedan.

Tilläggas kan att den danska forskningsrapporten visar att det framför allt är pojkar som gynnats av schackundervisningen och att den inte hade någon särskild effekt för första och andra generationens invandrare.

Undersökningen genomfördes under knappt ett skolår med 482 barn i årskurs 1-3

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar