Schack i skolan

Vill ni starta schackverksamhet i skolan? I så fall finns det hjälp att få från Sveriges Schackförbund (SSF). Genom skolklubbsprojektet erbjuder SSF utbildning i schackinstruktion för skolans pedagoger och ni får allt material som behövs för att börja spela och träna schack. Allt detta är gratis när skolan bildar en skolschackklubb!


måndag 21 januari 2019

Förlängd möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag från NSF


Klubbar anslutna till Norrbottens Schackförbund (NSF) har möjlighet att ansöka om utvecklingsbidrag från NSF.

På styrelsemötet den 30/1 tilldelades ett antal förslag utvecklingsmedel, dock var antalet inkommande förslag få och svarstiden kort. Därmed finns nu fortsatt möjlighet att komma in med ansökan om bidrag till ett senare datum.

Prioriterade utvecklingsområden för dessa bidrag är bl.a. främja start av nya klubbars verksamhet, integrationsprojekt, ungdomssatsningar, insatser för att väcka schackintresset hos fler tjejer och därmed verka för en jämnare könsfördelning bland aktiva, samt annat som utvecklare schacket i Norrbotten.

Utvecklingsinsatsen skall genomföras under 2019 och en kort rapport efter utförd insats skall skickas till NSF som bekräftelse på genomförd aktivitet.

Ansökan sker genom att skicka in en inskannad kopia av en ifylld ansökan ”Bilaga 1 – Ansökan om utvecklingsbidrag” senast den 10 mars 2019 till e-postadressen  norrbottensschackforbund@gmail.com. Ange ”Ansökan om utvecklingsbidrag  i ämnesraden för e-postmeddelandet.

Bidrag kommer att ges till de bästa förslagen på belopp upp t.o.m. 3 000 - 4 000 kr. Beslut om tilldelning sker vid NSFs styrelsemöte 13 mars 2019 och utbetalning av tilldelade belopp sker under mars månad.

/Norrbottens schackförbund via sekreteraren,

Patrick Harlin


Ansökansbilagan i redigerbart wordformat

Ansökansbilagan i PDF-format

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar